dnes je 16.6.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Titulky - Křížové odkazy

14.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozsáhlých odborných textech se často odvoláváme na prvky, které již byly použity v jiné části textu. Odkazy mohou směřovat např. na jinou část textu, obrázek, tabulku apod.

Připomeneme si kartu Titulky, se kterou jsme se již seznámili a využíváme ji pro zadání titulků k různým objektům umístěným v textu.

Kromě nástrojů pro vkládání titulků a tvoření seznamů objektů, které byly titulkem opatřeny, zde najdeme také příkaz Křížový odkaz.

Křížový odkaz využívá právě toho, že objekty jsou opatřené titulky. Mimo to můžeme pomocí křížového odkazu odkazovat i na textové části, které byly formátovány pomocí stylů.

Pro lepší pochopení si prohlédneme připojený příklad 09_12priklad.xlsx. Odkazy se používají zejména v odborných textech, ale v příkladu jsme použili jenom určitou kostru textu, abychom si znázornili,  jakým způsobem textový odkaz funguje. Máme zde 3 stránky, na každé stránce je nadpis (Kapitola 1, Kapitola 2, Kapitola3). Na každou stránku jsme umístili příklad křížového odkazu, který směřuje na některý z dalších prvků umístěných v textu (v příkladu jsme použili obrázek a tabulku).

Na první stránce našeho příkladu jsme vytvořili křížový odkaz vedoucí na nadpis Kapitola 3. Tento nadpis je - stejně jako ostatní nadpisy - formátován pomocí stylů jako Nadpis 1. To je pro vytvoření křížového odkazu důležité.

V příkladu tedy odkaz vypadá takto:

Červeně orámovaný text je zapsán přímo z klávesnice. Za tímto textem ponecháme kurzor a na kartě Titulky potvrdíme příkaz Křížový odkaz. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém provedeme nastavení potřebná pro vytvoření křížového odkazu:

 

V poli Typ odkazu nastavíme hodnotu Nadpis. V poli Vložit odkaz na nastavíme Text nadpisu. Jestliže ponecháme zaškrtnuté pole Hypertextový odkaz, usnadní nám to pohyb v dokumentu - stiskneme klávesu CTRL, klepnutím na odkaz se potom v textu přemístíme na související objekt.

Nakonec v poli Pro nadpis označíme nadpis, na který bude křížový odkaz odkazovat.

Tím je odkaz

Nahrávám...
Nahrávám...