dnes je 22.5.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Titulky

28.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Program Word umožňuje vytvořit titulky, které se vztahují k obrázkům nebo jiným objektům, vloženým do textu. Použijeme-li titulky, můžeme také v dokumentu automaticky vygenerovat jejich seznam.

Pro obsluhu titulků slouží karta Titulky:

Nejprve musíme mít v textu vložené objekty, ke kterým vytvoříme titulky. Mohou to být obrázky, ale i tabulky vytvořené ve Wordu nebo vložené z Excelu, případně rovnice nebo vložené grafy.

Titulek můžeme vložit ihned po vytvoření objektu nebo jej můžeme vytvořit následně k objektům, které byly již předem vloženy do celého dokumentu.

Objekt označíme kliknutím myši. Na kartě Titulky stiskneme ikonu Vložit titulek. Zobrazí se dialogové okno:

V poli Titulek je přednastaven text, týkající se typu objektu, který zároveň obsahuje pořadové číslo objektu - např. Obrázek 1. Tento text lze nastavit pomocí rozbalovací nabídky Titulek:

Není-li zde požadovaný typ objektu k dispozici, stiskneme tlačítko Nový titulek a můžeme zadat název dalšího typu objektu:

Takto zadaný popisek se potom zařadí do rozbalovacího seznamu (viz předchozí obrázek) a budeme jej moci nastavovat u objektů daného typu volbou z rozbalovací nabídky.

Titulky jsou automaticky číslovány - jejich číslování můžeme nastavit pomocí tlačítka Číslování:

Jestliže doplníme do textu další obrázky (objekty), ostatní objekty jsou přečíslovány. Je-li dokument členěn do kapitol, můžeme zaškrtnout pole Včetně čísla kapitoly, zpřístupní se pole Kapitola začíná stylem a Použít oddělovač. Pro nadpisy kapitol tedy musíme využívat jednotného stylu, jestliže tuto volbu nastavíme.

V dialogovém okně Titulek je ještě pole Umístění, pomocí něhož definujeme, zda bude titulek pod objektem nebo nad ním.

Pokud jsme všechny obrázky nebo jiné objekty opatřili titulky výše popsaným způsobem, můžeme vytvořit jejich seznam, podobně, jako lze vytvořit automaticky

Nahrávám...
Nahrávám...