dnes je 2.12.2023

Input:

Word 2007: Nabídka Vložení - Záhlaví a zápatí

30.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Některé dokumenty, zvláště delší, jsou opatřeny na horním nebo dolním okraji stran číslováním, v některých případech jsou zde umístěny ještě další informace, jako např. nadpis, logo, jméno autora apod.

Pro takovou úpravu dokumentu slouží oblast u horního okraje stránky - tzv. záhlaví nebo oblast u dolního okraje stránky - tzv. zápatí. Pro zpracování záhlaví a zápatí platí stejné postupy, proto se budeme zmiňovat dále o úpravě záhlaví.

Záhlaví vytvoříme pomocí nabídky Vložení - karta Záhlaví a zápatí.

Po stisknutí ikony Záhlaví se zobrazí nabídka předdefinovaných záhlaví:

Umístíme-li kurzor na některé z nich, zobrazí se popisek v modrém rámečku, který stručně popisuje základní vlastnosti volby. Náhled z tohoto seznamu potvrdíme myší, na stránce v dokumentu zobrazí oblast záhlaví:

Jsou zde vyznačena pole, kam můžeme zadat údaje, které se potom budou zobrazovat ve stejné oblasti na všech stránkách dokumentu. Text můžeme zapisovat přímo z klávesnice, je-li pole aktivní - viz první pole zleva na předchozím obrázku.

Současně se zobrazením této oblasti v dokumentu bude k dispozici i zvláštní nabídka pro zpracování záhlaví - Nástroje záhlaví a zápatí - Návrh:

Tato nabídka se nebude zobrazovat, pokud budeme pracovat mimo záhlaví v běžném textu dokumentu. Jakmile dvojitě klikneme do oblasti záhlaví, stane se tato oblast aktivní a zobrazí se opět shora uvedená nabídka pro jeho úpravy.

Je zde karta Záhlaví a zápatí, kterou můžeme využít, jestliže bychom chtěli zvolené záhlaví nahradit jiným - pomocí šipky rozbalíme nabídku předdefinovaných záhlaví. Pro číslování stránek zde můžeme využít příkaz Číslo stránky, který zahrnuje ještě další příkazy.

Jestliže jsme již nastavili popsaným způsobem některé z předdefinovaných záhlaví, umístíme do něj kurzor a potom pro stránkování použijeme nabídku příkazu Aktuální umístění (pokud bychom použili příkaz Horní okraj stránky, nastavené záhlaví se nám zruší). V nabídce příkazu Číslo stránky najdeme také příkaz

Nahrávám...
Nahrávám...