dnes je 29.5.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Zobrazení - karta Zobrazení dokumentů - Osnova - 1. část

25.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Osnova je typ zobrazení, které nám umožní rychle připravit strukturovanou náplň dokumentu ve formě osnovy v klasickém slova smyslu. Osnova poskytuje však i další možnosti – rychlé změny uspořádání dlouhých dokumentů, připojování nebo odpojování dalších dokumentů vzhledem k hlavnímu dokumentu apod.

Založíme nový prázdný dokument a přepneme pomocí nabídky Zobrazení – karta Zobrazení dokumentů – ikona Osnova do stejnojmenného typu zobrazení.

Zpřístupní se panel s nástroji pro práci s osnovou:

Dejme tomu, že máme v úmyslu napsat pojednání o práci s programem Word. Na pracovní ploše se nám zobrazila značka, vedle které je textový kurzor. Sem zapíšeme první nadpis.

Řádek ukončíme klávesou Enter a pokračujeme psaním dalších nadpisů:

Vidíme, že na začátku každého řádku je značka – kolečko se znaménkem minus. Všechny nadpisy, které jsme dosud pořídili, byly automaticky zformátovány a mají tzv. Úroveň 1. Tato úroveň však náleží jenom prvnímu z nadpisů.

Umístíme kurzor do druhého řádku naší osnovy a stiskneme zelenou šipku:

Úroveň jsme tím snížili na Úroveň 2. Podobně můžeme ve třetím, čtvrtém a pátém řádku textu stisknout tuto šipku vždy 2x, čímž snížíme původní Úroveň 1 na Úroveň 3. Osnova by tedy nyní měla vypadat takto:

Dokončíme její úpravu pomocí popsaného nastavování úrovní tak, abychom dosáhli konečného vzhledu:

Před některými řádky je nyní značka se znaménkem +. To znamená, že pod těmito nadpisy existují ještě další nadpisy nižší úrovně. Poklepáním na tuto ikonu můžeme podřízené úrovně skrýt nebo potom opět zobrazit.

Další nadpisy můžeme do osnovy doplňovat, jako kdybychom zapisovali klasický text – tj. umístíme kurzor na patřičné místo a

Nahrávám...
Nahrávám...