dnes je 16.6.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Zobrazení

12.12.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro různé účely můžeme využít řadu možností zobrazení tak, aby se nám s textem pracovalo co nejpohodlněji.

Pro nastavení způsobu zobrazování využijeme nabídku Zobrazení. Skládá se z několika karet:
První karta - Zobrazení dokumentů – zahrnuje ikony pro přepínání různých způsobů zobrazování dokumentů.Nejčastěji se pracuje se zobrazením Rozložení při tisku. To je základní zobrazení, které je nastaveno pro otevření dokumentu nebo pro založení nového dokumentu. Stránku vidíme na obrazovce přesně tak, jak se bude tisknout na tiskárně.

Ikona Čtení na celé obrazovce přepne do speciálního režimu zobrazení tak, aby stránka byla co nejlépe čitelná. V okně programu nahoře nebudou dostupné nabídky programu, ale najdeme zde pouze několik málo nástrojů:V tomto režimu zobrazení můžeme dokument tedy uložit, vytisknout, použít zvýrazňovač nebo vložit komentář (ten však v tomto režimu zobrazení nejde smazat). Uprostřed jsou šipky pro listování stránkami. Od nich dále napravo najdeme ještě nabídku Možnosti zobrazení, která zahrnuje několik příkazů včetně popisu toho, co příslušný příkaz znamená.Pokud budeme chtít v tomto režimu zobrazení do dokumentu psát, musíme v této nabídce potvrdit příkaz Povolit psaní, pod tímto příkazem následují příkazy pro revize.

Tento režim zobrazení ukončujeme tlačítkem Zavřít (vpravo nahoře), čímž se vracíme do Rozložení při tisku.
Rozložení webové stránky zapne zobrazení, které ukáže, jak by se obsah stránky zobrazoval na internetu. (Texty vytvořené ve Wordu se dají sice ukládat jako webové stránky – tj. dokumenty html, ale pro tvorbu webových stránek slouží jiné k tomu určené programy).

Ikona Osnova zapne zobrazení v podobě tzv. osnovy dokumentu, což se využívá především při práci s dlouhými dokumenty. To je ale rozsáhlejší téma a proto mu věnujeme samostatné pojednání.

Ikona Koncept zobrazí text ve zjednodušené podobě – nebudou vidět okraje stránky (pouze konce stránek) ani obrázky nebo třeba záhlaví a zápatí. Toto zobrazení můžeme využít pro rychlou editaci textu. V praxi se ale zdá, že není příliš populární, většina uživatelů ponejvíce využívá zobrazení Rozložení při tisku.

Další karta – Zobrazit či skrýt – obsahuje pouze několik zaškrtávacích políček. První z nich – Pravítko – je standardně

Nahrávám...
Nahrávám...