dnes je 29.5.2024

Input:

Word 2007: Nástroje tabulky - Rozložení - 3. část

12.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V nabídce Nástroje tabulky - Rozložení můžeme ještě využít kartu Data, která umožní uspořádat obsah tabulky.

Obsah tabulky ve Wordu může zahrnovat jak textové, tak i číselné údaje. Pro uspořádání těchto údajů můžeme použít kartu Data.(Aby Nástroje tabulky byly přístupné, musíme mít tabulku označenou nebo do ní alespoň umístit kurzor).

Postup si ukážeme na jednoduché tabulce - na následujícím obrázku ji vidíme neseřazenou:

Umístíme kurzor kamkoli do tabulky. V nabídce Nástroje tabulky - Rozložení - karta Data stiskneme ikonu Seřadit. Zobrazí se následující dialogové okno.

Označíme volbu Se záhlavím (protože sloupce mají nadpisy). V poli Seřadit podle je

nastavení  Jméno, v poli Typ je nastavení Text. Můžeme označit způsob řazení Vzestupně/Sestupně a dialogové okno potvrdíme OK. V poli Typ se hodnota zpravidla nastavuje automaticky - program si zjistí, co je v daném sloupci zapsáno (text, datum, číslo). Stejným způsobem můžeme seřadit tabulku i podle sloupce Částka nebo Platba.

V jedné tabulce můžeme použít i řazení podle dalších klíčů. Kdyby naše tabulka obsahovala např. od každého jména více záznamů, mohli bychom ji seřadit např. podle jména. Hned bychom nastavili další pole v dialogovém okně - Potom podle, kde bychom zadali např. Částka.

V takovém případně mluvíme o řazení podle více klíčů - v dialogovém okně můžeme nastavit až 3 klíče řazení.

Seřazené tabulky si můžete prohlédnout v připojeném příkladu.

Další užitečný nástroj na kartě Data je Opakovat řádky záhlaví. Využijeme jej u dlouhé tabulky, která zabírá více než jednu tiskovou stranu. Umístíme kurzor do tabulky a stiskneme ikonu Opakovat řádky záhlaví. Nadpisy sloupců tabulky se zopakují i na následující straně, kde  tabulka

Nahrávám...
Nahrávám...