dnes je 15.6.2024

Input:

Word 2013: Automatické opravy

22.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při práci s textovými dokumenty můžete využít schopnosti Wordu provádět automatické opravy napsaného textu nebo jeho formátování. Jde zejména o zjištění a opravu překlepů, pravopisných a gramatických chyb a chybně napsaných velkých písmen.

Aktivace a nastavení automatických oprav

Pokud začnete používat nově nainstalovaný Word, narazíte na některé změny textu, prováděné automaticky. Jedná se o funkci automatické opravy. Její nastavení si můžete ověřit a podle potřeby upravit pomocí volby SOUBORMožnosti, výběrem záložky Kontrola pravopisu a mluvnice a kliknutím na tlačítko Možnosti automatických oprav. V zobrazeném dialogovém okně Automatické opravy: Čeština naleznete pět karet.

Na kartě Automatické opravy vám jednotlivá zaškrtávací pole skýtají možnost nastavit nebo zrušit různé automatické opravy. Patří sem:

  • Opravovat DVě POčáteční VElká PÍsmena. Po této volbě se ve slovech se dvěma prvními velkými písmeny automaticky změní druhé velké písmeno na malé, např. „KArel“ na „Karel“. Oprava funguje po ukončení slova mezerou, klávesou Enter, čárkou nebo uvozovkami. Při dodatečné úpravě slova se oprava neuplatní.
  • Velká písmena na začátku vět. Tato volba způsobí, že se ve slově nastaví automaticky první písmeno jako velké pokaždé, pokud je považováno za počátek nové věty. Oprava se uplatní u prvního slova v novém odstavci, a to i tehdy, pokud se jedná o jediné slovo v odstavci, nebo u slova za tečkou a mezerou.
  • Psát první písmeno v buňce tabulky velkým písmenem. Tato možnost je obdobná jako u prvního písmena na počátku vět a uplatní se u textových tabulek tak, že texty ve všech buňkách začínají velkým písmenem.
  • Velká počáteční písmena u názvů dnů. Účel této funkce je jasný, v češtině však nemá praktické využití (funguje pro anglické názvy dnů).
  • Opravit nechtěné zapnutí klávesy cAPS LOCK. Pokud je při psaní prvního písmene ve slově zapnuto klávesou Caps Lock psaní velkých písmen a navíc stisknete klávesu Shift a ostatní písmena zapíšete normálně (např. „jOSEF“ místo „Josef“), je tato funkce schopna automaticky opravit toto pravděpodobně nechtěné zapnutí klávesy Caps Lock. Oprava také automaticky klávesu Caps Lock vypne. Pokud je takto se zapnutou klávesou Caps Lock a přidrženou klávesou Shift zapsán více než jeden znak, oprava neproběhne.
  • Nahrazovat text během psaní. Aktivace této funkce umožní využít níže popsaných vlastností.

Další pole této karty umožňuje po aktivaci výše popsané funkce nastavit automatickou náhradu jednoho zapsaného textu druhým. Může jít o překlepy, ale i o náhradu běžných znaků speciálním znakem, například znaku c, r, tm nebo oblíbenými „smajlíky“. Seznam těchto náhrad je umístěn pod tímto polem ve spodní části karty. V levé části seznamu je uveden psaný text, v pravé části text, kterým bude nahrazen.

U překlepů se náhrada jednoho textu druhým provede po ukončení slova, tedy po vložení mezery, tečky, čárky, uvozovek nebo ukončení odstavce. U speciálních znaků se

Nahrávám...
Nahrávám...