dnes je 25.5.2024

Input:

Word 2013: Číslování stylů odstavce podle úrovní nadpisu

25.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozím článku jste se seznámili s dalšími typy stylů, mezi které patří i styl typu „Seznam“. Při tvorbě delších písemností vám uspoří mnoho práce automatické číslování jednotlivých úrovní nadpisu pomocí stylů. Takto vytvořené styly vám také umožní snadné vytvoření obsahu.

Příklady pro tuto kapitolu naleznete v dokumentu word_styly_cislovani.docx.

Tvorba stylů pro nadpis

Jestliže chcete v dokumentu používat automatické číslování nadpisů, musíte pro různé úrovně nadpisů použít styly, které jsou použity v nastavení víceúrovňového seznamu. Ve Wordu 2013 máte k dispozici předem vytvořené styly „Nadpis1“, „Nadpis2“ a „Nadpis3“. Tyto styly jsou již propojeny s některými formáty víceúrovňového seznamu a také se automaticky použijí při tvorbě obsahu.

V mnoha případech vám však vzhled uvedených stylů nebude vyhovovat. Je možné buď tyto styly upravit a použít připravený styl víceúrovňového číslování pomocí tlačítka Víceúrovňové číslování na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec – zvolte jeden ze stylů obsahujících ve své ikoně texty Nadpis.

Druhou možností je si pro číslované nadpisy vytvořit styly nové. K tomu použijte dva následující kroky:

 1. vytvořte vhodné styly pro jednotlivé úrovně nadpisu,
 2. tyto styly propojte s číslováním pomocí víceúrovňového seznamu.

Styl, určený pro nadpis, vytvořte obdobným postupem jako při tvorbě stylu typu „Odstavec“, určeného pro delší úsek textu:

 1. Zobrazte podokno úloh Styly, a to kliknutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Styly na kartě DOMŮ.
 2. V podokně klepněte na tlačítko Nový styl a zobrazte okno pro tvorbu nového stylu.
 3. V položce Název vyplňte jméno nového stylu.
 4. V seznamu Typ stylu nastavte volbu Odstavec, v seznamu Styl založený na položku Normální.
 5. Pomocí tlačítek v okně nastavte vhodné písmo stylu.
 6. Klepněte na tlačítko Formát a ze zobrazené nabídky zvolte příkaz Odstavec. Zobrazí se další okno pro nastavení odstavce.
 7. Na prvé kartě Odsazení a mezery nastavte zarovnání a zejména mezery před a za odstavcem.
 8. Klepněte na záložku karty Tok textu a označte volbu Svázat s následujícím. Tím zajistíte, aby nadpis nemohl tvořit poslední řádku na stránce.
 9. V obou oknech potvrďte nastavení tlačítkem OK.

Tímto způsobem si vytvořte styly pro jednotlivé úrovně nadpisů.

Při tvorbě stylů určených pro nadpisy je výhodné využít seznamu Styl následujícího odstavce a nastavit v něm styl, který se automaticky použije při ukončení odstavce. U stylu pro nadpis prvé úrovně zadejte např. styl pro nadpis druhé úrovně atd.

Propojení stylů s číslovaným seznamem

Po vytvoření potřebných stylů vytvořte návaznost stylů na číslování:

 1. Klikněte na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec na tlačítko
Nahrávám...
Nahrávám...