dnes je 22.5.2024

Input:

Word 2013: Dělení slov

29.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při psaní textového dokumentu postupuje standardně Word tak, že pracuje s plovoucím koncem řádku. To znamená, že na řádek umístí poslední celé slovo, které se tam vejde, a řádek zalomí na znacích, které ukončují slovo nebo větu (tedy na mezerách, čárkách nebo tečkách). S touto úpravou se mnoho uživatelů spokojí.

Nastane-li potřeba dělit slova na koncích řádků (například chceme-li se vyhnout velkým mezerám mezi slovy při zarovnání odstavce do bloku), můžete použít dělení slov, buď ruční, nebo automatické.

Automatické dělení slov

Automatické dělení slov je pohodlná volba, která je však podmíněna tím, že součástí instalace je jazyková podpora. V české verzi Office 2013 je standardně podporována čeština a angličtina. Pokud tedy používáte některý z těchto jazyků, můžete využít služby dělení slov.

Tip: Je výhodnější nejdříve celý text napsat a teprve poté zapnout funkci dělení slov.

Jak aktivovat automatické dělení slov: na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Dělení slov. Z nabídky, která se zobrazí, vyberte volbu Automaticky (výchozí je Žádné).

Pokud potřebujete provést detailnější nastavení, tak vyberte volbu Možnosti dělení slov, která zobrazí dialogové okno Dělení slov s následujícími možnostmi:

Podle potřeby proveďte další nastavení:

  • Dělit slova psaná VELKÝMI PÍSMENY – pokud nechcete, aby byla rozdělována slova psaná velkými písmeny, nezatrhněte toto pole – vyhnete se rozdělování názvů firem, různých zkratek a podobně, napsaných velkými písmeny. Při zatržení políčka budou dělena všechna slova v textu.
  • Šířka oblasti pro dělení slov – určuje velikost odstupu konce textu od okraje, při které dojde k dělení slov. Tuto vlastnost je možné nastavit pouze u souborů uložených ve formátech starších verzí Wordu.
  • Max. dělených řádků za sebou – pokud by mělo dojít k dělení slov ve větším počtu řádků za sebou, nemuselo by to vypadat hezky, proto je vhodné nastavit tři dělené řádky za sebou, více
Nahrávám...
Nahrávám...