dnes je 22.5.2024

Input:

Word 2013: Kontrola pravopisu a gramatiky

26.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Textový dokument, který vytvoříte, plní svou obsahovou úlohu – sděluje něco o svém námětu. Současně však reprezentuje svého tvůrce a vypovídá i o něm. Je proto v zájmu každého autora, aby jeho dokumenty byly po obsahové i formální stránce bez vady.

Jednou z častých vad na kráse bývají v textovém dokumentu překlepy a gramatické chyby. Proto je jistě vítaným pomocníkem nástroj kontroly pravopisu, který je součástí textového editoru Word.

Jak probíhá kontrola pravopisu

Nástroj kontroly pravopisu využívá předem instalovaný slovník – databázi výrazů daného jazyka – který je uložen v jedné z knihoven programu a je společný pro celou sadu Office. Při aktivaci prochází tento nástroj napsaný text a porovnává slova v něm obsažená se slovy, uloženými ve zmíněném slovníku. Pokud některá ze slov nenajde, označí je jako chybná (podtržením červenou vlnovkou). To je vítaná pomoc při kontrole správnosti vašeho textu, existují však výjimky, na které je dobré pamatovat.

První případ se týká slov, která se vyskytují ve vašem textu, ale nejsou v instalovaném slovníku. Taková slova, ačkoli správně napsaná, nástroj označí za chybná. Mohou to být různé názvy, slovní novotvary, jména osob v méně obvyklém tvaru (např. „Nowak“) a podobně.

Druhý případ se týká slov, která jste napsali sice nesprávně pro daný kontext, ale v daném tvaru se vyskytují v instalovaném slovníku. V takovém případě naopak nástroj takové slovo bude považovat za správné a neoznačí je (např. „kobliha“ vs. „koliha“).

Třetí případ se týká situace, kdy píšete dokument v jazyce, pro který nemáte k dispozici slovník – pak bude jako chybný označen veškerý napsaný text (v počítačích lokalizovaných pro Českou republiku běžně bývá instalován slovník český a anglický, případně též německý a slovenský).

S vědomím těchto výjimek můžete přikročit k využití tohoto nástroje ke kontrole svého textu. Tato kontrola může probíhat dvěma způsoby – jako automatická nebo ruční.

Pokud si přejete, aby nástroj průběžně při psaní textu dokumentu prováděl jeho kontrolu (ne každému se tento způsob líbí), musíte provést příslušné nastavení. Na kartě SOUBOR klepněte na příkaz Možnosti a přejděte na záložku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 

V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word zatrhněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní. Tím je tento způsob kontroly aktivován. Slova, která nástroj identifikuje jako nesprávná, můžete opravit přímo – klepnout na ně levým tlačítkem myši a smazat chybný znak nebo vložit správný. Můžete také využít služeb instalovaného slovníku – v tom případě na podtržené slovo klepněte pravým tlačítkem myši.

Zobrazí se vám místní nabídka, ve které budou aplikací nabídnuta nejpodobnější slova, obsažená v jejím slovníku. V další skupině místní nabídky je volba Přeskakovat, která znamená, že si nástroj daného slova nebude dále všímat, bude je přeskakovat (volba se ale týká pouze daného

Nahrávám...
Nahrávám...