dnes je 25.5.2024

Input:

Word 2013: Oddíly v dokumentu

21.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokument může být rozdělen na několik částí, které se označují jako oddíly. Nový dokument je tvořen vždy jediným oddílem. Rozdělení dokumentu na několik oddílů vám umožní nastavit vzhled dokumentu v různých oddílech odlišným způsobem.

Pro příklad v této kapitole budete potřebovat dokument oddily_priklad.docx.

Vložení a odstranění konce oddílu

Vložení konce oddílu je obdobné jako vložení ručního konce stránky. V místě, kde vložení provedete, se v dokumentu zobrazí dvojitá tečkovaná čára s popisem typu konce oddílu. Od tohoto vložení začíná další oddíl. Počitadlo oddílů je možné si nechat zobrazit na stavovém řádku (klikněte pravým tlačítkem myši na stavový řádek umístěný v dolní části okna dokumentu a zaškrtněte volbu Oddíl) ve tvaru „ODDÍL: 1“ atd.

Pro vložení konce oddílu do dokumentu použijte tento postup:

 1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit konec oddílu.
 2. Na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Konce.
 3. V části Konce oddílu zvolte potřebný typ a klikněte na něj.
  Typy konců oddílů

Pro vymazání konce oddílu klepněte před tečkovanou čáru znázorňující konec oddílu a odstraňte jej pomocí klávesy Delete. Pro zobrazení konce oddílu si zobrazte netisknutelné znaky – tlačítkem Zobrazit vše () na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec.

Jestliže odstraníte konec oddílu, dojde často ke sloučení dvou částí dokumentu s různým nastavením (např. s různou orientací stránky). Proto je nutné toto nastavení provést znovu.

Nejpoužívanějším typem konce oddílu je volba Další stránka, která znamená zároveň přechod dokumentu na novou stránku.

Možnosti ostatních typů konce oddílu jsou poněkud odlišné.

Nastavení vzhledu stránky

Konec oddílu, který začíná na další stránce, vám umožní především dvě věci:

 1. nastavit u jednotlivých částí dokumentu odlišný vzhled stránky,
 2. vytvořit odlišná záhlaví a zápatí.

S druhou možností se seznámíte v dalším článku.

Pro každý oddíl zvlášť můžete nastavit:

 • okraje při tisku,
 • orientaci stránky na výšku nebo na šířku,
 • svislé zarovnání textu,
 • ohraničení stránky,
 • čísla řádek.

Nastavení stránky pro tisk

Pro nastavení stránky pro tisk použijte tyto kroky:

 1. Rozdělte dokument na potřebné oddíly a postavte kurzor do oddílu, u kterého chcete nastavení provést.
 2. Na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY vyberte ve skupině Vzhled stránky potřebné volby.
 3. Např. nastavte okraje dokumentu (tlačítko Okraje) nebo orientaci stránky (tlačítko Orientace).

Pokud si zobrazíte dialogové okno Vzhled stránky (kliknutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Vzhled stránky), tak nastavte volbu Použít na: na vybrané oddíly. Volba na celý dokument nastaví vzhled stránky u všech oddílů najednou.

Nastavení prvé stránky

U mnohých dokumentů potřebujete, aby první stránka měla odlišný vzhled. Použití oddílů umožňuje prvou stránku s nadpisem písemnosti orámovat a nastavit svisle na střed. Postup je následující:

 1. Na konci prvé stránky vložte konec oddílu.
 2. Klikněte na šipku v pravém dolním rohu
Nahrávám...
Nahrávám...