dnes je 15.7.2024

Input:

Word 2013: Pokročilá nastavení záhlaví a zápatí

26.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznámíme se se složitějším nastavením záhlaví a zápatí v dokumentu, zejména v souvislosti s rozdělením dokumentu na oddíly.

Pro příklad, uvedený v této kapitole, budete potřebovat dokument zahlavi_pokrocile.docx.

Záhlaví a zápatí v částech dokumentu

Nově vytvořený dokument má jediné záhlaví a jediné zápatí, společné pro všechny stránky v dokumentu. U složitějších dokumentů je často nutné, aby bylo možné vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí pro různé části dokumentu. Toho dosáhnete dvojím způsobem:

  • Rozdělením dokumentu na oddíly: každý oddíl v dokumentu má automaticky samostatné záhlaví a zápatí.
  • Vytvořením odlišného záhlaví a zápatí pro různé části jednoho oddílu.

S rozdělením dokumentu na několik oddílů jste se seznámili v předchozím článku. V rámci jednoho oddílu můžete vytvořit odlišné záhlaví a zápatí u prvé stránky a u sudých a lichých stran, popřípadě obojí. Postupujte takto:

  1. Vytvořte v dokumentu záhlaví nebo zápatí (např. tlačítky Záhlaví/Zápatí na kartě VLOŽENÍ ve skupině Záhlaví a zápatí).
  2. Přejděte na kartu NÁVRH do skupiny Možnosti.
  3. Pro odlišná záhlaví a zápatí na sudých a lichých stranách označte volbu Různé liché a sudé stránky.
  4. Pro odlišné záhlaví a zápatí na prvé straně označte volbu Jiné na první stránce.

Jiné záhlaví a zápatí na prvé stránce použijte u kratších dokumentů, kde potřebujete odlišit prvou stránku od ostatních. Protože však prvá stránka a zbytek dokumentu tvoří jeden oddíl, nemůžete tímto způsobem vytvořit např. odlišné orámování prvé stránky.

Uvedená rozdělení záhlaví a zápatí můžete také kombinovat s rozdělením dokumentu do oddílů. Pak je také možné, aby bylo u každého oddílu nastaveno jiné rozdělení záhlaví a zápatí. Kombinaci několika oddílů v dokumentu s různým zápatím na prvé a druhé stránce využijete zejména u dokumentů, které se budou tisknout oboustranně. Naproti tomu v dokumentu s několika oddíly je často výhodnější vytvořit prvou stránku jako další samostatný oddíl.

Jestliže rozdělíte dokument do několika oddílů, nastavení odlišného záhlaví a zápatí na prvé stránce nebo na sudých a lichých stránkách se automaticky přenese do všech vytvořených oddílů. V takovémto případě je nutné použít nastavení stránky u každého oddílu zvlášť.

Pohyb v zápatí a záhlaví

Při úpravě záhlaví nebo zápatí musíte jejich obsah nejprve zpřístupnit. K tomu použijte tyto kroky:

  1. Vytvořte záhlaví a přesuňte do něho kurzor. Na pásu karet se zobrazí karta NÁVRH.
  2. Do dalšího záhlaví nebo zápatí přejděte tlačítkem Další ve skupině Navigace.
  3. Do předchozího záhlaví nebo zápatí přejděte tlačítkem Předchozí ve skupině Navigace.
  4. Mezi záhlavím a zápatím se přepnete tlačítky Přejít na záhlaví/Přejít na zápatí ve skupině Navigace.

Uvedená tlačítka vám umožňují pohyb v zápatích nebo záhlavích v tom pořadí, v jakém jsou v dokumentu vytvořena. Tedy po oddílech, popřípadě mezi zápatím a záhlavím na prvé stránce a ve zbytku oddílu.

Vazba mezi záhlavími a zápatími

Jestliže v dokumentu vytvoříte několik záhlaví nebo zápatí, jsou vzájemně provázána. To znamená, že údaj, který zapíšete do záhlaví nebo zápatí, se automaticky přenese na všechna další záhlaví nebo zápatí směrem ke konci dokumentu.

Zpravidla však potřebujete, aby byla

Nahrávám...
Nahrávám...