dnes je 16.6.2024

Input:

Word 2013: Pokročilé formuláře

16.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku si ukážeme některé z možností, které nabízejí formulářové prvky dostupné na kartě VÝVOJÁŘ ve skupině Ovládací prvky pod tlačítkem Nástroje starší verze.

Konkrétně se budeme zabývat prvkem Textové pole v části Starší formuláře.

Pro vkládání formulářových prvků do dokumentu musíte nejprve zobrazit potřebnou kartu s názvem VÝVOJÁŘ. Proto proveďte volbu SOUBORMožnosti a v části Přizpůsobit pás karet zaškrtněte zobrazení karty VÝVOJÁŘ.

Textová pole, která vložíte do vytvářeného formuláře, jsou při vložení do dokumentu nastavena tak, že mohou přijímat jakékoliv údaje o libovolné délce. V mnoha případech však potřebujete, aby se ve formuláři prováděly kontroly zapisovaných údajů, např. omezení délky zadávaného textu nebo omezení zadávaných údajů pouze na čísla. Textová pole také mohou obsahovat různé způsoby zobrazení zadávaných údajů. Všechna tato nastavení provedete pomocí vlastností textového pole.

Ve formulářích můžete vytvářet také jednoduché výpočty a jednotlivé formulářové prvky doplnit nápovědou.

Zadávání textových údajů

Vlastnosti textového pole, do kterého se budou zapisovat textové údaje, nastavte tímto způsobem:

 1. Označte textové pole.
 2. Na kartě VÝVOJÁŘ klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti nebo na textové pole klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno pro vlastnosti textového pole.
 3. V seznamu Typ ponechte volbu Obyčejný text.
 4. Do položky Výchozí text můžete napsat údaj, který se v textovém poli zobrazí při otevření formuláře. Pokud tuto položku nevyplníte, textové pole bude prázdné.
 5. Pomocí číselníku Maximální délka můžete omezit počet zadávaných znaků.
 6. V seznamu Formát textu nastavte potřebnou úpravu zapsaného textu. K dispozici máte tyto volby: Velká, Malá, První velké a Všechna první velká. Jestliže seznam ponecháte prázdný, zapsaný text zůstane v původní podobě.
 7. Nastavení vlastností potvrďte tlačítkem OK.

 

Nastavená úprava textu se projeví při přechodu na další textové pole nebo při uložení formuláře.

Zadávání číselných údajů

Pro nastavení textového pole, do kterého se mají zapisovat číselné nebo měnové údaje, použijte tento postup:

 1. Označte pole a zobrazte okno pro zadávání vlastností.
 2. V seznamu Typ nastavte volbu Číslo.
 3. Do položky Výchozí číslo zapište výchozí hodnotu (včetně nuly). Při nevyplněné položce bude při otevření formuláře textové pole prázdné.
 4. Pomocí číselníku Maximální délka můžete omezit počet zadávaných znaků. Jedná se o počet znaků, zapsaných z klávesnice, tedy včetně znaku minus a desetinné čárky, nikoliv o maximální hodnotu zadávaného čísla.
 5. V číselníku Formát čísla vyberte vhodný způsob zobrazení. Nabízené formátovací kódy jsou obdobné jako v Excelu. Můžete si zvolit prosté zobrazení čísla, zobrazení měny nebo procent (v tomto případě se zapsané číslo zobrazí jako stokrát větší a připojí se znak „%“).

Do takto vytvořeného textového pole můžete sice zapsat libovolný znak, avšak znaky netvořící číslo se ignorují. Jestliže např. zapíšete text „AB123“, v poli zůstane číslo 123. Vlastnosti textového pole, tedy uvedená kontrola zapsaných znaků a nastavený formát čísla, se projeví při přechodu na další textové pole nebo při uložení formuláře.

Při výběru vhodného číselného formátu můžete s výhodou využít položku Výchozí číslo. Zapište do ní zkušební číslo, nastavte číselný formát a potvrďte. V textovém poli se zapsané číslo zobrazí pomocí zvoleného formátu.

Jestliže zvolíte formát čísla bez desetinných míst, zapsaná hodnota se zobrazí jako celé číslo, avšak dojde k odříznutí desetinné části. Číslo se tedy nezaokrouhlí, jako je tomu např. v Excelu.

Zadávání data

Textové pole, do kterého se bude zadávat datum, nastavte takto:

 1. Označte pole a zobrazte okno pro zadávání vlastností.
 2. V seznamu Typ nastavte volbu Datum.
 3. V seznamu Formát data vyberte vhodný způsob zobrazení. Pro výběr vhodného
Nahrávám...
Nahrávám...