dnes je 19.5.2024

Input:

Word 2013: Psaní a vkládání textu

4.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě běžných úkonů jako je pohyb v dokumentu si ukážeme, jak do textu vložit jiný textový soubor nebo jak do dokumentu převést text psaný na dotykovou obrazovku.

Vrácení úprav

Všechny kroky, které pří úpravě dokumentu uděláte, můžete vrátit. K vrácení úprav do původního stavu slouží ikona Zpět nacházející se na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud se rozhodnete, že chcete vrácení změny zrušit, můžete použít ikonu Znovu. Pomocí těchto ikon můžete vracet a obnovovat i větší množství úprav.

ZpětZnovu

Vracet jde pouze změny dokumentu, uskutečněné po otevření dokumentu. Uložením a zavřením dokumentu se historie ztrácí.

Pokud v dokumentu provedete větší množství nevhodných změn, řešením je i uzavřít dokument bez ukládání a znovu jej otevřít.

Pohyb v textu

Při psaní textu se potřebujete v textu pohybovat. Kdykoli potřebujete v textu něco dopsat, opravit či smazat, musíte nejprve v textu najít příslušné místo.

Při práci s programem Word je důležité, že kromě kurzoru myši je v dokumentu ještě textový kurzor. Textový kurzor je malá svislá blikající čárka, která určuje, kam se umístí text, který zadáváte pomocí klávesnice.

Nejjednodušší způsob, jak přesouvat textový kurzor je využít počítačovou myš. Textový kurzor se přemístí na místo v textu dokumentu, na které klepnete levým tlačítkem myši.

Textovým kurzorem můžete pohybovat i pomocí kláves. V následujícím seznamu naleznete přehled nejčastěji užívaných klávesových zkratek, které můžete pro posun textového kurzoru použít:

Šipky posunou kurzor o jednu pozici určeným směrem.

Klávesy Home a End posunou kurzor na začátek a konec řádky.

Klávesy PageUp a PageDown posunou kurzor o jednu stránku nahoru a dolů.

Pomocí klávesy Ctrl „zesílíte“ účinek stisknuté klávesy.

Ctrl + šipky doleva a doprava posunují kurzor po slovech.

Ctrl + šipky nahoru a dolů posunují kurzor po odstavcích.

Klávesy Ctrl + Home a Ctrl + End posunou kurzor na začátek a konec dokumentu.

Psaní textu

Ke psaní textu slouží klávesnice. Po otevření nového dokumentu můžeme začít přímo psát. Psaní na klávesnici počítače je podobné psaní na klávesnici psacího stroje. Hlavním rozdílem je, že pomocí klávesy Enter ukončíte odstavec (přejdete na nový řádek).

Zalomení řádku v rámci odstavce provádí Word automaticky. Nemusíte (neměli byste) proto řádky ručně ukončovat.

Text se zobrazuje na místě, kde je klávesnicový kurzor.

Pokud jste zvyklý ze starších verzí programu Word používat klávesu Insert pro změnu způsobu psaní mezi dvěma režimy:

  1. zápis – náš text se objeví v místě kurzoru a ostatní text se posouvá,
  2. přepis – náš text se píše přes současný text,

tak ve Wordu 2013 je tento způsob ve výchozím stavu vypnutý – zapnout jej lze v nabídce SOUBORMožnosti v části Upřesnit pomocí volby Ovládat režim přepisování klávesou INS.

Ovládat režim přepisování klávesou INS

Pokud chcete napsat velké písmeno, stiskněte při psaní současně klávesu Shift a požadované písmeno. Pokud chceme psát delší úsek textu velkými písmeny, přepneme velikost stiskem klávesy CapsLock.

Stisknutí klávesy CapsLock – psaní velkými písmeny – je indikováno rozsvícenou kontrolkou na klávesnici.

Vkládání textu

Do textu můžete text nejen zapisovat, ale i vkládat již vytvořený a napsaný text.

Nahrávám...
Nahrávám...