dnes je 20.6.2024

Input:

Word 2013: Seznamy tabulek a obrázků

14.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při tvorbě obsáhlých dokumentů, které obsahují ve větším počtu takové objekty, jako jsou tabulky, grafy či obrázky, může být užitečné vybavit dokument jejich seznamem. To se týká zejména různých příruček, odborných publikací a statí. Předpokladem je, že objekty – obrázky či tabulky – doplníte titulky. V následujícím textu se seznámíte s postupem vytvoření takových seznamů.

Vložení titulků k tabulkám a obrázkům

Opatřit tabulky a obrázky titulky je užitečné ze dvou důvodů. Za prvé to umožňuje lépe se orientovat v samotném textu při odkazování na tyto objekty, za druhé to umožňuje vytvářet jejich seznamy.

Titulek se skládá z pořadového čísla a popisku. Jeho pomocí je možné vkládané objekty automaticky popisovat s doplněním průběžného číslování.

Pro použití titulku otevřete příslušný dokument, vyberte objekt, ke kterému chcete titulek přiřadit, a klikněte na kartě REFERENCE ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. (Jinou možností je klepnout na objekt pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zadat volbu Vložit titulek.)

V zobrazeném dialogovém okně vyberte titulek podle objektu, o který se jedná (Obrázek, Rovnice, Tabulka). V poli Umístění zadejte, zda bude titulek nad vybraným objektem nebo pod ním. K vloženému titulku – například Obrázek 1 – můžete přidat vlastní textový popis obrázku. Tlačítkem OK titulek vytvoříte a ten se zobrazí v dokumentu na určeném místě.

Vložený titulek můžete po vybrání odstranit pomocí klávesy Delete.

Dialogové okno Titulek umožňuje i detailnější nastavení titulků. Po zadání titulku výše popsaným způsobem lze například nastavit jiné znění titulku. Po klepnutí na tlačítko Nový popisek můžete v dialogovém okně Nový popisek zadat vlastní znění titulku (např. „obr“, „graf“, „klipart“ atd.). Toto znění se zařadí pro další použití do seznamu pole Titulek. Toto znění titulku odstraníte z titulku i ze seznamu použitím tlačítka Odstranit titulek v dialogovém okně Titulek.

Další možností je úprava stylu číslování. Po klepnutí na tlačítko Číslování se zobrazí dialogové okno Číslování titulku, ve kterém máte možnost zvolit jeho formát, případně zda se spolu s číslováním mají zobrazovat i čísla kapitol. Pro ten případ však musejí být názvy kapitol formátovány pomocí stylů Nadpis 1, Nadpis 2 atd.

Pokud jde o číslování, standardně je vytvářena číselná řada pro každý druh objektu samostatně (pro obrázky, tabulky, ...). Pro dosažení jednotné číselné řady pro všechny objekty je třeba zaškrtnout pole Vyjmout z titulku typ objektu.

Při použití číslování je možné nastavit, aby nově vloženým objektům do dokumentu bylo automaticky přiděleno pořadové číslo

Nahrávám...
Nahrávám...