dnes je 25.5.2024

Input:

Word 2013: Symboly a netisknutelné znaky

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Standardní klávesnice má 105 kláves, na většině z nich jsou zobrazena písmena nebo číslice, někdy je jich tam dokonce více. Navíc existuje možnost přepnout klávesnici z české na anglickou… Přesto ani tyto možnosti neuspokojí vždy vaše potřeby při psaní textů.

Může jít o znaky, které neobsahuje ani česká, ani anglická klávesnice, grafické symboly a speciální znaky. Kromě toho je zde skupina tzv. netisknutelných (někdy nazývaných řídících) znaků, související s formátem textu.

Vkládání symbolů

Klíčovou pomůckou pro řešení výše uvedených potřeb je tlačítko Symbol na kartě VLOŽENÍ. Pokud na něj kliknete, zobrazí se nabídka 20 naposledy vložených symbolů a dále tlačítko Další symboly. Jeho pomocí zobrazíte dialogové okno se dvěma kartami – Symboly a Speciální znaky.

Nejpoužívanější symboly

Nejdříve se budeme věnovat první z nich a zaměříme se na vkládání písmen z jiné abecedy, než je dostupná na klávesnici.

Dialog pro vložení symbolu

V roletce Písmo: nastavte „(normální text)“, díky čemuž budou vkládané znaky odpovídat typu písma použitému v dokumentu. V roletce Podsada: můžete z celkově rozsáhlé nabídky vybrat vhodnou podskupinu dle potřeby.

Nyní již můžete klepnutím vybrat správné písmeno – užitečnou pomůckou je pole Naposledy použité symboly – a tlačítkem Vložit je umístit do textu na aktuální pozici kurzoru (téhož docílíte i poklepáním na vybrané písmeno).

Stejným způsobem můžete do textu vkládat také další symboly, které lze vybírat ze sady Symbol obsahující řecká písmena a matematické symboly, sady Webdings, obsahující malé obrázky, často používané sady Wingdings, obsahující obrázky a šipky, sady Wingdings2, obsahující počítačové symboly, čísla v kroužku, polohy hodin a různé hvězdičky a křížky a sady Wingdings3, obsahující různé typy šipek. U těchto sad není roletka Podsada: dostupná.

Vložení symbolu provedete již popsaným způsobem. Poté s ním můžete pracovat jako se znaky ostatního textu – po vybrání je možné nastavit jeho velikost, tučnost, barvu atd., kurzíva se nedoporučuje, protože symboly deformuje.

Speciální znaky

Druhou kartou dialogového okna Symbol je karta Speciální znaky.

Speciální znaky

Tato karta obsahuje nabídku dvou druhů znaků. Jedna část je tisknutelná – k ní patří například znaky jako ©, ®, ™. Druhá část je netisknutelná a souvisí s formátováním textu. Sem patří kupříkladu pevná mezera nebo konec

Nahrávám...
Nahrávám...