dnes je 29.5.2024

Input:

Word 2013: Tvorba vlastního formuláře

14.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Textový editor Word vám umožňuje vytvářet kromě běžných dokumentů také elektronické formuláře. Dokument vytvořený ve formě formuláře funguje tak, že kromě běžného textu obsahuje prvky určené pro vyplnění (textová pole, zaškrtávací volby a rozvírací seznamy). Po dokončení formuláře a zamknutí dokumentu je možné měnit pouze obsah těchto prvků, zatímco ostatní text a formát dokumentu je uzamčen.

Vkládání formulářových prvků

Pro vkládání formulářových prvků do dokumentu musíte nejprve zobrazit potřebnou kartu s názvem VÝVOJÁŘ. Proto proveďte volbu SOUBORMožnosti a v části Přizpůsobit pás karet zaškrtněte zobrazení karty VÝVOJÁŘ.

Formulářový prvek vložte na pozici kurzoru klepnutím na potřebné tlačítko ve skupině Ovládací prvky na kartě VÝVOJÁŘ. Název tlačítek se zobrazí, pokud na ně najedete myší.

V dokumentu můžete použít následující formulářové prvky:

  1. Textové pole. Pro vložení tohoto prvku použijte tlačítko Ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF nebo Ovládací prvek obsahu pro prostý text s ikonkami . Textové pole je určeno pro zapisování údajů z klávesnice. Vzhled textového pole je možné změnit. O této možnosti se dozvíte v dalším textu.
  2. Zaškrtávací volba. Pro vložení tohoto prvku použijte tlačítko Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka s ikonkou . Prvek je určen pro zadávání údajů typu Ano/Ne. Přepnutí údaje v poli se provede klepnutím myší. Ve formuláři je zaškrtávací políčko zobrazeno ve formě čtverečku s křížkem.
  3. Rozvírací seznam. Pro vložení tohoto prvku použijte tlačítko Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem s ikonkou . Seznam obsahuje předem nastavené volby, mezi kterými si vyberete klepnutím na šipku.

Textové pole se do dokumentu vloží s nápovědou „Klikněte sem a zadejte text“. Tuto nápovědu můžete změnit následovně:

  1. Klikněte na tlačítko Režim návrhu na kartě VÝVOJÁŘ ve skupině Ovládací prvky.
  2. Označte v textovém poli text „Klikněte sem a zadejte text“ a přepište ho.
  3. Opět klikněte na tlačítko Režim návrhu.

U textových polí je možné nastavit také vzhled písma, kterým se bude pole vyplňovat. Pro změnu písma klepněte na vložené textové pole (tím je označíte černou barvou) a nastavte potřebné písmo stejně jako u běžného textu pomocí nástrojů na kartě DOMŮ. Ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF se liší od ovládacího prvku obsahu pro prostý text tím, že je v něm možné odlišně formátovat jednotlivé části textového pole. Ovládací prvek obsahu pro prostý text umožňuje změnit pouze formát textového pole jako celku.

Zaškrtávací volba se ve výchozím stavu zobrazí jako nezaškrtnutý čtvereček. Po kliknutí se změní na zaškrtnutý čtvereček. Jestliže potřebujete, aby byly použité jiné symboly, postupujte následovně:

  1. Označte zaškrtávací pole.
  2. Pomocí tlačítka Vlastnosti na kartě VÝVOJÁŘ ve skupině Ovládací prvky zobrazte okno pro vlastnosti zaškrtávacího pole.
  3. V řádku Symbol zaškrtnutí/Symbol nezaškrtnutí klikněte na tlačítko Změnit a vyberte z nabídky vhodné symboly.

 

Jednotlivé formulářové prvky můžete vkládat i na stejný řádek a oddělovat je mezerou. Pro lepší přehlednost formuláře je však lépe použít tabulátory. Formulářové prvky je možné také vkládat do textové tabulky. Jestliže formulářové prvky a potřebné popisky a komentáře k vyplnění vložíte do textové tabulky, u

Nahrávám...
Nahrávám...