dnes je 16.6.2024

Input:

Word 2013: Umístění objektu v textu a práce s ním

29.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Do napsaného textu v textovém dokumentu je možné vložit různé objekty. Může to být textové pole, nakreslený objekt (automatický tvar, křivka, čára, WordArt) nebo klipart či obrázek. Věnovat se budeme vzájemnému vztahu napsaného textu a vloženého objektu.

Umístění a ukotvení objektu

Protože ve Wordu 2013 obvykle objekty umisťujete (nebo přemisťujete) do textu, je třeba se zabývat jejich vzájemným vztahem.

Při vložení jsou objekty umístěny na pozici textového kurzoru. Pokud se tento kurzor nachází uvnitř textu, text se „rozestoupí“ a vytvoří prostor pro umístění objektu.

Ukotvení objektu

Pokud by vám vložený objekt nevyhovoval, je možné jej odstranit tak, že na ně klepnete, a v okamžiku, kdy se zobrazí ohraničení objektu, smažete jej tlačítkem Delete.

Chcete-li vložený objekt umístit v textu vícekrát, je možné jej prostě jedním ze standardních způsobů zkopírovat a poté kopii na příslušné místo vložit.

Objekty, vložené do textového dokumentu, jsou objekty plovoucí. Znamená to, že je možno je standardním způsobem uchopit a tažením přemístit na potřebné místo, pokud se tak nestalo hned při vložení.

Objekt při vložení je ukotven k odstavci, ve kterém se v tom okamžiku nacházel kurzor. (Výjimkou je způsob obtékání Rovnoběžně s textem, u kterého k ukotvení nedochází – viz dále.) Ukotvení je symbolizováno znakem kotvy, který je možno vidět, když daný objekt vybereme kliknutím tlačítkem myši (obrázek nahoře). Pokud budete objekt popsaným způsobem přesouvat, bude se přesouvat i kotva vždy na nejbližší další odstavec.

Chcete-li zachovat ukotvení objektu k odstavci, do kterého je vložen, můžete toto ukotvení uzamknout. Objekt bude trvale spojen s odstavcem tak, jak jste jej umístili. Uzamčení kotvy dosáhnete následujícím postupem:

  • Umístěte kurzor na objekt v odstavci, kde chcete ukotvení uzamknout.
  • Klikněte na tlačítko Pozice na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat a vyberte volbu Další možnosti rozložení.
  • V zobrazeném okně zatrhněte políčko Uzamknout ukotvení.
  • Potvrďte tlačítkem OK.

Pokud máte označený objekt, u symbolu kotvy nyní uvidíte také symbol zámku.

Pozice objektu vzhledem k textu

Když

Nahrávám...
Nahrávám...