dnes je 25.5.2024

Input:

Word 2013: Uživatelské styly odstavce

11.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě standardních vestavěných stylů si můžete ve Wordu 2013 vytvořit také styly vlastní. Tvorba a použití vlastních stylů Vám usnadní zejména formátování složitějších dokumentů.

Word 2013 umožňuje vytvářet uživatelské styly několika typů. Nejpoužívanější typ uživatelského stylu, se kterým se seznámíte v této kapitole, je styl typu „Odstavec“. Tento typ stylu použijete pro formátování běžných odstavců v dokumentu. S dalšími typy stylů se seznámíte v následující kapitole.

Příklady v této kapitole naleznete vyřešeny v dokumentu word_styly_text4.docx.

Tvorba nového uživatelského stylu pomocí nabídky

Pro práci se styly máte ve Wordu 2013 k dispozici podokno úloh Styly, které si nejprve musíte zobrazit. Podokno zobrazíte kliknutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Styly na kartě DOMŮ.

Pro tvorbu nového uživatelského stylu typu „Odstavec“ použijte tento postup:

 1. Zobrazte podokno úloh Styly.
 2. V podokně klepněte na tlačítko Nový styl. Tím si zobrazíte okno pro tvorbu nového stylu.
 3. V položce Název vyplňte jméno nového stylu.
 4. V seznamu Typ stylu nastavte volbu Odstavec, v seznamu Styl založený na položku Normální.
 5. Nastavte jednotlivé vlastnosti vytvářeného stylu.
 6. Potvrďte tlačítkem OK.
 7. Zavřete podokno úloh Styly.

Tvorba nového uživatelského stylu probíhá vždy tak, že se nový styl vytvoří jako klon stylu, jehož jméno je nastaveno v seznamu Styl založený na. Proto nastavte pouze takové atributy stylu, které mají být od mateřského stylu odlišné. Jestliže některý z atributů nenastavíte, automaticky se převezme ze stylu rodičovského.

Pro nastavení vlastností nového stylu použijte dva možné postupy:

 1. V okně pro tvorbu nového stylu máte k dispozici tlačítka pro základní nastavení písma, zarovnání a řádkování odstavce a pro nastavení mezer před a za odstavcem.
 2. Pro komplexní nastavení vlastností stylu klepněte na tlačítko Formát, umístěné na spodním okraji okna. Tím si zobrazíte nabídku pro nastavení jednotlivých položek stylu.

V nabídce tlačítka Formát jsou následující možnosti:

 1. Písmo zobrazí okno pro nastavení písma.
 2. Odstavec zobrazí okno pro nastavení odstavce.
 3. Tabulátory zobrazí okno pro tvorbu tabelačních zarážek.
 4. Ohraničení zobrazí okno pro nastavení okrajů a pozadí odstavce.
 5. Jazyk umožní nastavit jazyk, použitý při kontrole pravopisu.
 6. Rámeček použijte pro volbu obtékání textu okolo obrázku.
 7. Číslování použijte v případě, jestliže má nový styl vytvářet seznam. Příkaz zobrazí okno pro odrážky a číslování.
 8. Klávesová zkratka slouží k nastavení kombinace kláves pro rychlé aplikování stylu.
 9. Textové efekty umožňují nastavení efektů typu výplň, obrys, stín, odraz apod.

Volba Přidat do galerie stylů ve spodní části okna pro vytvoření nového stylu zajistí jeho zobrazení v galerii stylů na kartě DOMŮ.

Nastavení stylu následujícího odstavce

V okně pro tvorbu stylu máte k dispozici také seznam Styl následujícího odstavce. Při tvorbě nového stylu se v tomto seznamu standardně nastaví název vytvářeného stylu. To znamená, že po napsání odstavce vytvořeným stylem a jeho ukončení klávesou Enter se výběr stylu nemění a další odstavec bude napsaný pomocí stejného stylu. Toto nastavení můžete změnit tím, že v seznamu Styl následujícího odstavce vyberete název stylu, který se automaticky nastaví po ukončení odstavce. V tomto seznamu se nabízí standardní styly Wordu spolu s uživatelskými styly. Tato možnost se uplatní zejména u stylů, používaných pro nadpisy.

Automatickou změnu stylu po ukončení odstavce mají nastavené i standardní styly „Nadpis1“, „Nadpis2“ a „Nadpis3“, u kterých se po ukončení odstavce nastaví styl „Normální“.

V seznamu stylů, který je umístěn v galerii stylů na kartě DOMŮ, se nabízí jen některé standardní styly. V seznamu Styl následujícího odstavce však uvidíte kompletní seznam všech stylů, dostupných ve Wordu. Seznam je proto značně dlouhý.

Tvorba stylu z existujícího textu

Pro tvorbu uživatelského stylu můžete použít ještě jeden způsob, který spočívá v převzetí vlastností stylu z předem vytvořeného odstavce. Tento způsob tvorby stylu má tu výhodu, že si můžete ihned učinit představu o vzhledu textu. Při tomto způsobu tvorby stylu proveďte následující kroky:

 1. Vytvořte odstavec textu stejného vzhledu, jako bude mít budoucí styl. Nastavte potřebné písmo, zarovnání, odsazení odstavce a další potřebné vlastnosti.
 2. Postavte kurzor do tohoto odstavce.
 3. Zobrazte podokno úloh Styly.
 4. V podokně úloh klepněte na tlačítko Nový styl. V okně pro tvorbu nového stylu jsou již nastaveny všechny potřebné vlastnosti stylu.
 5. V položce Název vyplňte jméno nového stylu.
 6. Podle potřeby použijte seznam Styl následujícího odstavce a zvolte styl, který se má nastavit v dalším odstavci.
 7. Potvrďte tlačítkem OK a zavřete podokno úloh.

Návaznosti stylů

Při tvorbě nového stylu, u kterého jste v seznamu Styl založený na nastavili položku Normální, si povšimněte, že je tento nový styl v podstatě vytvořen jako odchylka od stylu „Normální“.

Můžete však také vytvořit styl, který je odvozen od jiného existujícího stylu. V tomto případě použijte seznam Styl založený na a vyberte v něm název stylu, od kterého má být nově vytvářený styl odvozen. Jako rodičovský styl je možné použít libovolný existující styl, tedy

Nahrávám...
Nahrávám...