dnes je 17.6.2024

Input:

Word 2013: Víceúrovňové odrážky a číslování

24.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Již jste se seznámili s tvorbou jednoduchých seznamů a výčtů použitím odrážek a číslování. V řadě případů tyto možnosti plně postačují. Může však vyvstat potřeba vytvořit složitěji strukturované seznamy či výčty.

V takové situaci využijete možnost požití víceúrovňových odrážek a číslování pomocí tlačítka Víceúrovňový seznam na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec. I zde platí, že odrážky se přiřazují odstavcům, a podle toho musíte danou část textu členit.

Vytvoření víceúrovňového seznamu

Víceúrovňový seznam je přece jen složitější část textu, a proto jeho tvorba vyžaduje dodržení určitého postupu tak, aby výsledek Vaší práce byl optimální. Úpravy písma nechte na pozdější dobu, zůstaňte zatím u obyčejného.

Vyberte text seznamu a klikněte na tlačítko Víceúrovňový seznam na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec.

Víceúrovňový seznam

Na této kartě vidíte galerii s několika tlačítky. Tlačítka mají následující funkce:

Tlačítko Žádné slouží k odebrání použitých odrážek a číslování.

Další tlačítka umožňují přímo vytvořit víceúrovňový seznam tak, jak je na nich vyobrazeno – tedy buďto jako kombinaci číslic a písmen, nebo pouze číslice či odrážky. Tlačítka ve spodní části galerie s texty „Nadpis“ se uplatní zejména při tvorbě struktury obsahu rozsáhlých dokumentů; souvisejí s použitím stylů a v této kapitole se jim nebudeme věnovat.

Po klepnutí na zvolené tlačítko se vybraný seznam změní. Všechny jeho body jsou označeny podle námi zvoleného typu, jsou však dosud na stejné úrovni. Abyste dosáhli podoby víceúrovňového seznamu (a můžete vytvořit až devět úrovní), musíte podniknout další kroky. Zde Vám poslouží tlačítka Zvětšit odsazení a Zmenšit odsazení na kartě DOMŮ ve skupině Odstavec.

Změna odsazení seznamu

Nastavení žádoucí úrovně jednotlivých bodů provedete tak, že do daného bodu umístíte kurzor a pomocí zmíněných tlačítek nastavíte

Nahrávám...
Nahrávám...