dnes je 25.5.2024

Input:

Word 2013: Vlastnosti tabulky

12.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vytvoříte tabulku a umístíte do ní kurzor, můžete využít sadu ikonek na kartách NÁVRH a ROZLOŽENÍ. K podrobnějšímu nastavení parametrů tabulky slouží dialogové okno Vlastnosti tabulky.

Zobrazíte jej kliknutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Velikost buňky na kartě ROZLOŽENÍ.

Pomocí možností v tomto dialogovém okně můžete podrobně určit nastavení pro tabulky, řádky i pro jednotlivé buňky:

Vlastnosti tabulky

Karta Tabulka

Upřednostňovaná šířka – určuje šířku tabulky. Zvolte tuto možnost a poté zadejte požadovanou šířku tabulky.

Měrná jednotka – Nastavuje šířku tabulky jako pevnou hodnotu nebo jako hodnotu vyjádřenou procentuálně vzhledem k šířce stránky nebo k části obrazovky (v zobrazení Rozložení webové stránky). Chcete-li tabulku použít na webové stránce, vyberte možnost Procenta.

Zarovnání – zarovná tabulku k příslušnému okraji stránky nebo středu.

Odsazení zleva – zadejte vzdálenost pro odsazení tabulky od levého okraje.

Obtékání textu – nastavení obtékání textu kolem tabulky.

Umístění – vyvoláte dialogové okno Umístění tabulky. V tomto okně můžete nastavit vodorovnou a svislou pozici tabulky, její vzdálenost od okolního textu a další možnosti. Tlačítko Umístění je k dispozici pouze při obtékání textu okolo tabulky.

Možnosti – zde můžete nastavit výchozí okraje buněk, mezery mezi buňkami a také to, zda chcete automaticky upravovat velikost sloupců podle textu při psaní.

Ohraničení a stínování – zde můžete nastavit druh, styl a barvu ohraničení a stínování buněk v tabulce.

Karta Řádek

Řádek č. – určuje vybraný řádek v tabulce.

Zadat výšku – nastaví výšku řádku. Zadejte hodnotu výšky.

Výška řádku – určuje relativní nebo absolutní výšku řádku. Minimální výšku řádku lze zadat pomocí položky Nejméně. Pokud obsah buňky způsobí překročení zadané výšky, aplikace Microsoft Word přizpůsobí výšku řádku podle textu nebo obrázků. Pevnou výšku řádku lze zadat pomocí položky Přesně. Pokud obsah buňky překročí pevnou výšku, budou

Nahrávám...
Nahrávám...