dnes je 18.4.2024

Input:

Word 2013: Základní vlastnosti písma

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Písmem rozumíme množinu znaků, které mají podobný vzhled. V počítačové terminologii se pro písmo vžil pojem font. Pokud budeme v dalším textu mluvit o vlastnostech písma, myslíme tím vlastnosti fontu písma.

Co je font

Font je úplná sada písmových znaků. Ve fontu nejsou jen malá a velká písmenka národní abecedy, ale také číslice, interpunkční znaménka a množství dalších znaků.

Přehled možných znaků naleznete v nabídce Symbol na kartě VLOŽENÍ. (Dvacet naposledy vložených symbolů se nabízí ihned, všechny ostatní symboly jsou dostupné přes nabídku Další symboly.)

Mapa symbolů

Znakové sady

V Microsoft Word 2013 můžete vkládat znaky ve formátu Unicode (standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium). Znakové sady Unicode obsahují stovky znaků a jsou v nich zahrnuty téměř všechny psané jazyky světa. Můžete tedy psát dopis i v psané čínštině či hebrejštině. Pro větší přehlednost jsou znaky děleny do tematických podsad – například Obecná interpunkce či Symboly měny. Ale zpět k vlastnostem písma.

Písma z různých sad – fontů – se od sebe vizuálně odlišují. Podíváte-li se na písma podrobně, například lupou, naleznete mezi nimi větší či menší rozdíly. Najít tyto rozdíly je někdy obtížné, protože v současnosti existuje obrovské množství počítačových fontů. Ne všechny však obsahují české znaky. Z těch, které české znaky obsahují, lze jen některé označit za opravdu krásné. Vytvořit krásné písmo je umění, na tvorbě nových písem pracují profesionální typografové a grafici, kteří k těmto písmům mají autorská práva.

V rámci instalace programu Word 2013 již máte některé fonty přeinstalované, v některých případech se jedná o klasické fonty, pojmenované po svých autorech. Takovým fontem je například Bodoni (Giamabattista Bodoni (1740 – 1814)) či Garamond (Claude Garamond (1500 – 1561)).

Předinstalované fonty můžete ve svých dokumentech používat bez obav z porušení autorského zákona. Pokud chcete dosáhnout originálního vzhledu svých dokumentů, můžete si stáhnout a nainstalovat některý z volně dostupných fontů ze sítě Internet nebo si vytvořit či zakoupit vlastní sadu písem.

Základní vlastnosti písma

Typografie byla ve svých počátcích takřka tajným uměním. Typografové používali a dodnes používají složitou terminologii a vlastní jednotky pro měření vzdáleností. Zatímco takřka celý svět měří v metrech a odvozených jednotkách (milimetrech, centimetrech či kilometrech), typografové používají jako základní jednotku míry bod, palec a cicero. (K jejich velikostem se dostaneme později.) Nyní ještě k vlastnostem písem. Typografická terminologie je plná slov jako dotažnice, účaří, náběh, dřík či patka. Nemusíte se seznamovat se všemi detaily, představíme si jen základní dělení písma.

Písmo proporcionální a neproporcionální

Nahrávám...
Nahrávám...