dnes je 17.6.2024

Input:

Word 2016: Citace a bibliografie - 1. část

22.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V odborněji laděných dokumentech je potřeba uvádět informační prameny, ze kterých vycházíme.

K práci s těmito prameny slouží ve Wordu nástroje ze skupiny Citace a bibliografie na kartě Reference.

Nejdříve vybereme citační styl. Více si o citačních stylech řekneme v druhé části článku – nyní jen zvolíme styl s názvem ISO 690 – číselná reference, který je nejpodobnější v České republice používané normě ČSN EN ISO 690.

Vytvoření nového pramene s citací

Pomocí tlačítka Spravovat prameny by bylo možné vytvořit i nový necitovaný pramen, ale my začneme vytvořením pramene s jeho současným ocitováním. Klikneme za větu či za odstavec, ke kterému chceme přidat citaci…

a zadáme příkaz Vložit citaci > Přidat nový pramen.

Nejdříve v rozbalovacím seznamu vybereme Typ pramene. Na typu pramene závisí bibliografická pole, která je potřeba vyplnit. Např. u nejpoužívanějšího typu pramene – tj. běžné knihy (typ pramene Kniha) – se nám nabídnou pole Autor, Název, Rok, Město, Vydavatel a Standardní číslo. Standardním číslem se rozumí mezinárodně platný číselný kód knih ISBN. Zadání autora se očekává ve tvaru Příjmení, Jméno (např. Militký, Jiří). Zadáme-li autora ve tvaru Jméno Příjmení (např. Jiří Militký), tak dojde po potvrzení k převedení do požadovaného tvaru. Má-li kniha více autorů, tak je oddělíme středníkem (např. Militký, Jiří; Meloun, Milan). Očekávaný tvar pole je možné obecně odhadnout z řádku s názvem Příklad ve spodní části okna.

Pomocí rozbalovacího tlačítka Jazyk v pravém horním rohu okna můžeme výběrem z jazyků nainstalovaných v operačním systému ještě určit jazyk pramene, ale není to povinné. Máme-li nainstalovaný jen jeden jazyk, tak se zde toto tlačítko vůbec neobjeví.

Specifická bibliografická pole musíme vyplnit při citaci webové stránky (typ pramene Web). Je potřeba rozlišovat mezi názvem celého webu a názvem jednotlivé citované webové stránky. Je-li tato informace na stránce uvedena, tak vyplníme datum publikování stránky (pole Rok, Měsíc, Den). S ohledem na proměnlivost webu je potřeba v každém případě vyplnit datum, kdy jsme stránku navštívili (pole Rok návštěvy, Měsíc návštěvy, Den návštěvy). Adresu webové stránky zapíšeme do pole Adresa URL.

Dalším často citovaným typem pramene jsou články v časopisech. Zvolíme typ pramene Článek v periodiku a vyplníme požadovaná pole. Rozlišujme přitom název článku (pole Název) a název časopisu (pole Název periodika). Chybět by neměl ani rok a číslo (např. u měsíčníku číslo měsíce).

Pokud bychom chtěli uvést i mezinárodně platné číselné označení časopisu (tj. ISSN), tak můžeme zaškrtnout pole Zobrazit všechna bibliografická pole a vyplnit pole Standardní číslo. V seznamu pramenů se ale

Nahrávám...
Nahrávám...