dnes je 15.7.2024

Input:

Word 2016: Ruční zápis rovnice

21.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovnice lze ve Wordu vytvářet nejen pomocí myší ovládaných nabídek, ale i zápisem zjednodušeného kódu požadované rovnice na klávesnici.

Pokud už si chceme usnadnit práci, tak můžeme místo obvyklého tlačítka Rovnice na kartě Vložení použít pro vložení rovnice klávesovou zkratku Alt+=.

Způsoby převodu kódu na rovnici

Word umí pracovat se dvěma formáty ručně psaného kódu rovnic, mezi kterými se lze přepínat pomocí tlačítek na kartě Návrh. Tato karta se zobrazí na pásu karet tehdy, když upravujeme rovnici. Zjednodušený a pro většinu uživatelů asi vhodnější formát vybereme tlačítkem Unicode. Tlačítkem LaTex pak vybereme formát používaný v profesionálním sázecím systému LaTex. Oba ručně psané formáty Word označuje souhrnným názvem lineární formáty (zřejmě proto, že lze pomocí nich rovnici zapsat na jeden řádek).

Naučit se formát LaTex je sice obtížnější, ale na druhou stranu se jedná o standardizovaný formát s širokou podporu v řadě služeb. Formát LaTex je podporován jen v nových buildech Wordu 2016 dostupných pro předplatitele Office 365. Ve starších verzích jeho podpora chybí. Většinu článku sice budeme pracovat se zjednodušeným formátem, dostupným i ve starších verzích, ale popis nástrojů bude vycházet z podoby v nových buildech v Office 365.

Převod z psané podoby rovnice do běžné podoby je řešen dvojím způsobem – jednak pomocí automatických oprav (k takovému převodu dochází průběžně během psaní) anebo pomocí tlačítka Převést na kartě Návrh.

Převod pomocí automatických oprav lze nastavit v nabídce Soubor > Možnosti, kde na záložce Kontrola pravopisu a mluvnice klikneme na tlačítko Možnosti automatických oprav. V okně, které se tím zobrazí, přejdeme na záložku Automatické opravy pro matematiku. Kdybychom chtěli automatické opravy vypnout, tak stačí zrušit zaškrtnutí u pole Nahrazovat text během psaní, ale my si ponecháme automatické opravy zapnuté.

Ve většině případů bychom si s převodem pomocí automatických oprav měli vystačit. Uveďme ale přesto, k jakým možnostem se dostaneme po kliknutí na tlačítko Převést na kartě

Nahrávám...
Nahrávám...