dnes je 3.3.2024

Input:

Zoner Photo Studio 9: Podexponované a přeexponované fotografie

23.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Častým nedostatkem, se kterým se můžeme u fotografie setkat, je tzv. podexpozice (bělavé, nevýrazné fotografie) nebo přeexpozice (velmi tmavé, téměř černé fotografie). Podíváme se, jak tyto fotografie uvést do použitelného stavu.

Pro úpravu expozice fotografie opět využijeme program Zoner Photo Studio 9. Tento program umožňuje práci s tzv. histogramem.

Histogram je graf, který zobrazuje četnosti bodů obrazu podle jejich jasu. Vodorovná osa představuje  256 odstínů zvolené barevné složky nebo jasu. Svislá osa představuje v obraze četnost bodů v obraze. Na levé straně histogramu se zobrazují tmavé odstíny, na pravé straně světlé odstíny. Jak jsme si již úvodem řekli, přeexponovaná fotografie je tmavá a tedy nejvyšší hodnoty jsou na levé straně histogramu. U světlé - tedy podexponované - fotografie je tomu naopak. Mluvíme o běžné fotografii, která by měla využívat celého pásma histogramu. Výjimkou jsou samozřejmě záběry fotografované při extrémních podmínkách - např. noční fotografie nebo fotografie se sněhem, kde poloha křivky histogramu neznamená podexpozici nebo přeexpozici.

Chybně exponované fotografie můžeme upravovat pomocí nástroje Úrovně, který vyvoláme v editoru programu Zoner Photostudio pomocí nabídky Upravit - Vylepšit obraz - Úrovně.

Zobrazí se dialogové okno:

Toto dialogové okno lze také vyvolat pomocí klávesové zkratky Shift+L.

Na obrázku jsme úmyslně použili fotografii noční. Protože zde převládají tmavé odstíny, vidíme, že nejvyšší hodnoty leží skutečně u levé strany histogramu. Zároveň jsme si řekli, že u fotografií pořízených za určitých extrémních podmínek nejde o chybnou expozici.

Popíšeme si nyní možnosti dialogového okna.

Nahoře jsou ikony. Ikony napravo slouží ke zvětšení nebo zmenšení zobrazení náhledů. Ikona 1:1 zobrazí náhled ve skutečné velikosti. V případě zvětšení můžeme záběrem pohybovat posunováním myší (po umístění myši do náhledu má kurzor tvar ručičky).

Další skupina ikon umožňuje zobrazení informativního histogramu (1. zleva), dále zobrazení tzv. přepalů (lokální přeexponovaná místa na fotografii) a ikona (i) zobrazí pod náhledem

Nahrávám...
Nahrávám...