dnes je 15.7.2024

Input:

Access 2013: Dotazy využívající více tabulek

4.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se seznámíte s tvorbou souhrnů, které zobrazují údaje z více tabulek.

Pro příklady v této kapitole budete potřebovat databázi Access2013_DotazyViceTabulek_I.accdb.

Vnitřní spojení mezi tabulkami

Další možností, kterou výběrové dotazy poskytují, je spojení dvou nebo i více zdrojových tabulek nebo dotazů. Při tvorbě dotazu, využívajícího více výchozích tabulek nebo dotazů, postupujte takto:

  1. Vytvořte nový dotaz pomocí návrhového zobrazení.
  2. V okně se seznamem tabulek postupně označte jednotlivé tabulky a pomocí tlačítka Přidat je zařaďte do dotazu.
  3. Jestliže potřebujete do dotazu zařadit také jiný, již dříve vytvořený dotaz, v okně se seznamem tabulek jej naleznete na kartě dotazy.
  4. Do dotazu můžete zařadit další tabulku také dodatečně. K tomu použijte tlačítko Zobrazit tabulku na kartě NÁVRH ve skupině Nastavení dotazu nebo v horní části okna s návrhem klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky použijte volbu Zobrazit tabulku. Tím si znovu zobrazíte okno se seznamem tabulek a dotazů.

Při zařazení dvou nebo více tabulek do dotazu mohou nastat dva případy:

  1. Tabulky jsou spojeny trvalými relacemi. Tyto relace se do dotazu převezmou a v návrhu se zobrazí.
  2. Mezi dvěma tabulkami není vytvořena trvalá relace. V takovémto případě musíte relaci mezi tabulkami vytvořit přímo v dotazu.

Dodatečnou relaci mezi tabulkami vytvoříte obdobně jako při tvorbě trvalých relací: v jedné tabulce označte potřebné společné pole, s podrženým levým tlačítkem myši zatáhněte do druhé tabulky, označte společné pole a uvolněte levé tlačítko myši. Obě tabulky se spojí nakreslenou čárou. Jestliže relaci vytvoříte chybně, označte ji klepnutím, pomocí klávesy Delete ji vymažte a vytvořte znovu. Stejným způsobem vytvořte i relaci mezi tabulkou a dotazem, popř. mezi dvěma dotazy.

Po zařazení potřebných tabulek a dotazů do vytvářeného dotazu vyberte jednotlivá pole. Je zpravidla výhodnější je do dotazu zařazovat tahem myší nebo poklepáním v okénku tabulky než v seznamu Pole, který obsahuje všechna pole ze všech tabulek a je proto značně dlouhý.

Spojení výchozích tabulek a dotazů a výběr jednotlivých polí se při spuštění vytvořeného dotazu provede jako první. Pro řazení a filtrování záznamů proto můžete využít kombinaci kterýchkoliv zvolených polí, a to i z různých tabulek. Obdobně je možné kombinovat pole z různých tabulek i při tvorbě vypočtených polí.

Někdy jsou v dotazu zařazena dvě pole z různých tabulek, ale se stejným názvem. Pro lepší přehlednost je vhodné je přejmenovat. V návrhovém zobrazení dotazu klepněte do řádku Pole, před název pole zapište jiný název a dvojtečku. Pro přejmenování můžete použít libovolný text, který není totožný s názvem některého pole ze zařazených tabulek.

Vytvořte dotaz, využívající tabulky „Cenik“, „Polozky“, „Dodavky“ a „Zakaznici“. Do dotazu zařaďte pole „Nazev“ (tabulka „Zakaznici“), „Polozka“ a „Jednotka“ („Cenik“), „Mnozstvi“ („Polozky“), „Datum_vystaveni“ a „Zaplaceno“ („Dodavky“) a pole „trzba“, vypočítané jako součin ceny a množství. Záznamy seřaďte podle názvu zákazníka a data vystavení a vyberte pouze nezaplacené dodávky. V databázi Access2013_DotazyViceTabulek_II.accdb je tento dotaz vytvořen pod názvem „d_Prodeje“.

Vnější spojení mezi tabulkami

Spojení mezi dvěma tabulkami, převzaté z trvalé relace nebo vytvořené tažením myší, zobrazí pouze takové záznamy, u

Nahrávám...
Nahrávám...