dnes je 15.7.2024

Input:

Excel 2016: Bublinové grafy

6.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním za zajímavých typů grafů, které Excel nabízí, je tzv. bublinový graf. Bublinový graf se podobá bodovému grafu, ale na rozdíl od něj pracuje ne se dvěma, ale hned se třemi údaji. První dva údaje se použijí k určení polohy středu bubliny (podobně jako je tomu s body u bodového grafu). Třetí údaj pak slouží k určení velikosti bubliny.

Vytvoření bublinového grafu

Máme tabulku se třemi číselnými sloupci.

Označíme pouze číselné sloupce bez názvů sloupců a na kartě Vložení klikneme ve skupině Grafy na tlačítko Vložit bodový (X, Y) nebo bublinový graf.

V části Bublinový najdeme dvě varianty bublinového grafu s názvy Bublinový a Prostorový bublinový, které se od sebe liší pouze v grafickém provedení bublin.

Zvolíme např. variantu Prostorový bublinový.

Hodnota ze třetího sloupce se využila k vykreslení velikosti bublin, a to tak, že je této hodnotě přímo úměrná plocha bublin. Z jednoho grafu tak můžeme vyčíst, že s rostoucí životní úrovní (reprezentovanou pomocí HDP na osobu na ose x) sice roste subjektivně pociťovaná životní spokojenost (osa y), ale současně s tím roste i ekologická stopa (velikost bublin).

Bublinový graf s více barvami

Vzájemný vztah veličin je sice z grafu zřejmý, ale mohli bychom ještě

Nahrávám...
Nahrávám...