dnes je 15.7.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 7. část - Kovariance a Korelace

17.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kovariance a korelace jsou ukazatelé, vyjadřující míru vztahu mezi dvěma veličinami, tedy míru toho, jak současně se změnou jedné veličiny dochází ke změně druhé veličiny.

Kovariance

Nejdříve si ukážeme výpočet kovariance. Na listu máme připravené hodnoty dvou sledovaných veličin X a Y.

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj Kovariance (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

Klikneme do pole Vstupní oblast a označíme připravené hodnoty. Volbou Sdružit určíme, zdali máme data uspořádána ve sloupcích (náš případ) nebo v řádcích. Máme-li v záhlaví prvního řádku (či sloupce) uvedeny názvy veličin, tak zaškrtneme volbu Popisky v prvním řádku (sloupci). Tyto názvy budou díky tomu zahrnuty do výstupní tabulky, což povede k jejímu zpřehlednění. V části Možnosti výstupu pak určíme, kde se má vytvořit výstupní tabulka.

Výstupní tabulka obsahuje vypočtené hodnoty kovariance. Důležitá je především hodnota kovariance veličin X a Y. (Na pořadí přitom nezáleží – kovariance veličin v pořadí Y, X by byla stejná.)

Je-li kovariance kladná, tak veličiny společně rostou a klesají, je-li záporná, tak při růstu jedné veličiny druhá veličina klesá a naopak. Hodnota kovariance blízká nule znamená, že se veličiny neovlivňují. V našem případě můžeme tvrdit, že veličiny X a Y společně rostou a klesají.

Ve vstupní oblasti můžeme mít i více sloupců – např. tři.

Ve výstupní tabulce pak uvidíme vzájemné kovariance mezi všemi veličinami.

Korelace

Z kovariance sice můžeme poznat směr vztahu dvou veličin, ale již ne její sílu (např. už kdybychom stejné hodnoty vyjádřili v jiných jednotkách, tak získáme jinou hodnotu kovariance). Není tak možné vzájemně porovnávat síly

Nahrávám...
Nahrávám...