dnes je 20.6.2024

Input:

PDFill PDF Tools 9.0 – 3. část

25.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prošli jsme různé funkcionality programu PDFill PDF Tools 9.0, jenž nám umožňuje manipulaci s dokumenty PDF. Zbývající možnosti již sice nemusí být tak zásadní, nicméně nebude na škodu se s nimi alespoň zběžně seznámit.

Připomeneme si základní panel programu:

Začneme u tlačítka s číslem 7, které slouží k přidání tzv. vodotisku do dokumentu, v tomto případě nějakého textu. Vodotisk slouží k omezení nežádoucího šíření dokumentu. Stiskneme tlačítko Add Watermark by Text (Přidat textový vodotisk) a  zobrazí se dialogové okno pro výběr  PDF souboru, do kterého chceme vodotisk přidat. Potom vyplníme další dialogové okno, které se týká nastavení samotného vodotisku.

Do pole String napíšeme vhodný text, Font encode nastavíme na hodnotu Středoevropský, aby byly správně české znaky. Dále můžeme nastavit druh písma (Font Name), jeho řez (Font style), barvu výplně (Font Color) a obrysu písma (Stroke Color), jeho směr (Layout), vykreslení (Draw Type – s výplní, jenom obrys atd.), sílu obrysu (Stroke size) a umístění (Order – na pozadí nebo na popředí obsahu). Dokument uložíme tlačítkem Save As, výsledek může vypadat takto:

Podobně další tlačítko 8 slouží k zadání obrázkového vodotisku (Add Watermark by Image).  Obrázek musíme mít samozřejmě připravený jako grafický soubor, např. ve formátu JPG. Po stisknutí tlačítka následuje dialogové okno pro volbu souboru a další pro volbu obrázku, poté se zobrazí dialogové okno pro nastavení vlastností vodotisku):

Můžeme nastavovat šířku (Width) a výšku (Height) v procentech originálu, otočení ve stupních (Rotate), polohu (Position – buď Uprostřed stránky – Center of the page nebo Jiná posice – Any Position se zadáním polohy v mm zleva – Left  a zespodu - Bottom), dále opět umístění – Order – na pozadí nebo popředí. Zajímavostí je, že můžeme nastavit také URL – tedy internetovou adresu a vložený obrázek bude sloužit jako odkaz na tuto adresu (např. tedy můžeme jako obrázek použít firemní logo a jako URL adresu našeho webu).

Tlačítko 9 – Convert Images to PDF- Zkonvertovat obrázky do PDF -  nám pomůže vytvořit prezentaci fotografií nebo jiných obrázků ve formátu PDF. V tomto případě nebudeme pracovat s již hotovým PDF souborem, ale teprve jej budeme vytvářet.  Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialogové okno

Nahrávám...
Nahrávám...