dnes je 22.5.2024

Input:

PowerPoint 2013: Přechody a časování mezi snímky

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímavé vlastnosti je možné nastavit u celé prezentace. Jedná se o přechody snímků, nastavení času zobrazení jednotlivých snímků a o skrývání snímků.

Přechody snímků a jejich nastavení

Nejjednodušší způsob předvádění prezentace je předvádět ji osobně a ručně přecházet z jednoho snímku na druhý bez jakýchkoliv efektů. V takovém případě je snímek vystřídán jiným v jediném okamžiku, což nemusí být vždy příjemné nebo dobře postřehnutelné. Řešením je použít mezi jednotlivými snímky přechodový efekt. Znamená to, že snímek nebude vystřídán dalším snímkem mžikem, ale mezi nimi bude různě graficky ztvárněný přechod, přičemž délku jeho průběhu je možné nastavit. Přechodový efekt lze nastavit pro jednotlivý snímek i pro celou prezentaci. Je možné vybírat z bohaté nabídky různých typů přechodů. Efekt může být jednotný pro celou prezentaci nebo se může u každého snímku lišit. Lze je použít jak při ručním, tak i automaticky probíhajícím předvádění prezentace.

  • Pro nastavení přechodových efektů spusťte příslušnou prezentaci v režimu Normální a přejděte na její úvodní snímek.
  • Přejděte na kartu PŘECHODY. Ve skupině Přechod na tento snímek vyberte z galerie některý z přechodů (při klepnutí na něj se vám pro názornost efekt projeví v zobrazeném snímku). Zvolme například efekt Odkrytí.

U zvoleného efektu můžete tlačítkem Možnosti efektu nastavit variantu jeho provedení (např. u zvoleného efektu Odkrytí se nabízí možnosti Zprava, Shora, Zleva, …). Dále je možné ve skupině Časování nastavit hodnotu Doba trvání v sekundách (u efektu Odkrytí je výchozí doba trvání 0,75 sekund).

Dalším možným efektem je přiřazení doprovodného zvuku. V poli Zvuk je nabídka připravených zvuků, ale také možnost použití dalších zvuků, které máte k dispozici. Vyberte například Cinkání.

V části Přejít na snímek můžete zaškrtnout volbu Při kliknutí myší nebo Za a nastavit čas, po kterém dojde automaticky k přechodu. Pokud zaškrtnete obě políčka, přechod proběhne podle impulzu, který nastane dříve.

Poslední volbou ve skupině Časování je tlačítko Použít u všech, které přiřadí právě nastavený přechod všem snímkům prezentace (toto tlačítko použijte). Pokud je nepoužijete, bude přechod přiřazen pouze aktuálnímu snímku (nebo skupině předem vybraných snímků). Tlačítko Náhled v levé části karty PŘECHODY předvede provedené nastavení v zobrazeném snímku.

Přejděte nyní do režimu zobrazení Řazení snímků.

Povšimněte si, že u každého snímku, který má přiřazený přechodový efekt, je symbol „kometky“. Klepnutím na tento symbol si zobrazíte přechod u příslušného snímku.

Časování snímků

Další možností práce s celou prezentací je nastavení časování snímků – tedy doby, po kterou bude jednotlivý snímek zobrazen. To je důležité především pro případ, že chcete, aby byla prezentace předváděna v režimu Automatické prohlížení.

  • Při zobrazení prvního snímku prezentace klikněte na kartě PREZENTACE na tlačítko Nastavit
Nahrávám...
Nahrávám...