dnes je 15.4.2024

Input:

Project 2013: Prostředí programu

31.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Microsoft Project je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů sady Office. Je nabízen ve verzích Project Standard, Project Pro a v omezené verzi Project Lite. Dále je k dispozici serverové řešení Project Server a Project Online.

Novinky ve Windows 10

Aplikace je navržena tak, aby flexibilně vyhovovala všem vašim potřebám v oblasti správy pracovních úkolů a lidí – potřebám projektového řízení. A to bez ohledu na to, zda spravujete projekty samostatně nebo v týmu, oddělení nebo celé organizaci.

Celá aplikace patří k nejčastěji využívaným programům pro správu projektů. Představuje komplexní aplikaci pro správu projektů zahrnující účinné spojení možností použití, výkonných funkcí a flexibility.

Umožní nám spravovat proces vytváření časových os a odhadování nákladů, ale pomůže nám také pochopit, jak případné změny nebo zpoždění určitých úkolů ovlivňují projekt jako celek. Díky různým nástrojům můžeme spravovat úkoly a zdroje, sledovat plány a vytvářet zprávy s informacemi o průběhu projektu. Vytvářením srozumitelných zpráv můžeme lépe informovat tým a nadřízené o stavu projektu a současně sledovat průběh projektu pomocí vytvořené hodnoty, kritické cesty a několika výpočtů směrného plánu.

Základní popis

Každý projekt se v podstatě skládá ze dvou základních částí – úkolů a zdrojů. A jejich vzájemné provázanosti. Project 2013 tyto dvě základní části projektu samozřejmě dokonale ovládá a právě díky tomuto programu je sestavení a definice samotného projektu věcí snadnou a intuitivní. Sám program nedisponuje rozsáhlými analytickými možnostmi, ty jsou částečně ponechány na jednotlivých projektových manažerech, ale umožňuje hlídat jednotlivé vazby a propojení a reakce celého projektu (či jeho jednotlivých částí) na změny, které se v průběhu projektu odehrávají.

V příkladu Project2013_ukazka.mpp máte ukázkový rozpracovaný projekt. Otevřete si jej a vyzkoušejte si jednotlivé pohledy.

Projekt

V základním nastavení projektu definujete datum zahájení/ukončení tohoto projektu. Do nabídky se dostanete volbou Informace o projektu na kartě PROJEKT ve skupině Vlastnosti.

V závislosti na tom se následně definují jednotlivé úkoly. Dále má každý projekt definovaný standardní kalendář pracovní doby. Tento kalendář automaticky přejímají všechny zdroje, pokud jim je nenadefinujete jinak (tlačítko Změnit pracovní dobu na kartě PROJEKT ve skupině Vlastnosti).

Úkol

Úkoly jsou základem každého projektu. Každý úkol definují tři základní vlastnosti: podstata úkolu (většinou vyplývá z jeho názvu), délka jeho trvání a datum jeho začátku/ukončení (může být zadán buď pevným datem, anebo návazností na jiné úkoly). Informace naleznete v základním pohledu Ganttův diagram.

Samozřejmě, že tyto tři vlastnosti nejsou jedinými, které můžete u jednotlivých úkolů nastavit. Dále lze specifikovat čas spuštění/ukončení úkolu, průběh úkolu, priority úkolu pro různé analýzy, přiřazení zdrojů a různá časová omezení definující daný úkol.

Nabídku zobrazíte dvojklikem na příslušný úkol v pohledu Ganttův diagram nebo příkazem Informace na kartě ÚKOL ve skupině Vlastnosti.

Závislosti mezi úkoly

Jak z definice projektu vyplývá, skládá se každý projekt z dílčích úkolů a z jejich vzájemných návazností. V projektovém řízení se setkáme se čtyřmi možnými vazbami mezi úkoly. Jsou to:

FS: Dokončení-Zahájení (Finish to Start)

Konec jedné činnosti je spojen se začátkem jiné. Začátek činnosti 2 je vázán na konec činnosti 1.

SS: Zahájení-Zahájení (Start to Start):

Jsou vázány začátky činností. Začátek činnosti 2 je vázán na začátek činnosti 1.

FF: Dokončení-Dokončení (Finish to Finish):

Jsou vázány konce činností. Konec činnosti 2 je vázán na konec činnosti 1.

SF: Zahájení-Dokončení (Start to Finish):

Začátek jedné činnosti je vázán na ukončení jiné. Začátek

Nahrávám...
Nahrávám...