dnes je 2.3.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Poznámky pod čarou

3.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Především v odborných textech budeme využívat poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky a vysvětlivky jsou v textu číslovány nebo označovány symboly, aby bylo jasné, k čemu se vztahují.

Nástroje pro obsluhu poznámek a vysvětlivek najdeme v nabídce Odkazy, kde budeme využívat kartu Poznámky pod čarou.

Poznámka

Poznámka je uvedena vždy na konci stránky,  na níž je text, který vysvětlujeme. Může být očíslována nebo označena libovolným grafickým symbolem.

Umístíme textový kurzor za slovo, které má být v poznámce vysvětleno. Na kartě Poznámky pod čarou klikneme na pravý dolní roh karty, kde se nachází ikona, kterou vyvoláme dialogové okno pro nastavení poznámek. Jsou zde přednastavené hodnoty pro nejobvyklejší použití:

V horní části můžeme označit přepínač - zda do dokumentu budou vkládány poznámky či vysvětlivky. Pole Formát číslování je nastaveno jako arabské číslice. Můžeme zde však použít tlačítko Symbol. Otevře se nám další dialogové okno Symbol, kde můžeme přiřadit k poznámce vlastní grafický symbol. Pomocí seznamu Písmo zde můžeme vybrat některou ze znakových sad (nejlépe Symbol, Wingdings - jiné sady nemusí být k dispozici na všech počítačích). Ve zbývající části dialogového okna se zobrazí symboly z této sady.

Potvrzením tlačítka OK se obrázek přenese do předchozího okna - do pole Vlastní značka.

Umístění poznámek - ze seznamu vedle přepínače Poznámky pod čarou  můžeme zvolit dvě možnosti - konec stránky (poznámky budou umístěny na stránce dole, i v případě, pokud půjde např. o půlstránkový text), nebo pod textem (u půlstránkového textu bude poznámka ihned pod textem).

Formát číslování - ze seznamu můžeme vybrat arabské číslice (přednastaveno), malá/velká písmena, malé/velké římské číslice, znaky (posloupnost 4 znaků, pokud bude na stránce více poznámek než čtyři, použije se zdvojený první...druhý znak).

V dalším poli Začít od můžeme změnit počáteční hodnotu číslování.

Poslední možnost je způsob číslování, který volíme nastavením pole Číslování - přednastaveno je Průběžně. Možnost Každý oddíl zvlášť využijeme tehdy, jestliže máme např. v dokumentu pomocí oddílu nadefinovanou

Nahrávám...
Nahrávám...