dnes je 15.7.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Revize - karta Kontrola pravopisu

14.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalitní textový editor má zabudovanou kontrolu pravopisu. Seznámíme se s tím, jak ji můžeme využívat ve Wordu.

 Nástroje pro kontrolu pravopisu najdeme v nabídce Revize na kartě Kontrola pravopisu.

Tato karta poskytuje nástroje ke kontrole pravopisu a dále i nástroje pro překlady. V překladech však není podporována čeština. Nejspíše ze všeho tedy využijeme ikonu Pravopis a gramatika.

Pravopisnou kontrolu můžeme provádět nejen v rámci češtiny, ale také v rámci jiných jazyků. Pro volbu jazyka použijeme ikonu Nastavit jazyk. V dialogovém okně potom provedeme volbu jazyka:

Je-li dokument ve více jazycích, musíme před nastavením jazyku vždy označit příslušnou část textu. Pokud umístíme kurzor do odstavce, zobrazí se na stavovém řádku programu (vlevo dole) informace o tom, jaký jazyk je v tomto odstavci nastaven:

Dvojitým kliknutím na toto tlačítko rovněž můžeme vyvolat předchozí dialogové okno.

Již při psaní textu se chybné gramatické tvary vyznačí - podtržení červenou vlnovkou:

Na obrázku vidíme ukázku německého textu. V prvním řádku je podtrženo téměř vše - je to proto, že na tomto úseku byl nastaven český jazyk. V druhém řádku vidíme, že kontrola není zcela dokonalá - rovnou červenou čarou jsme označili chybu, kterou Word neodhalil (správně má být Die Maus).

Po umístění textového kurzoru na slovo označené vlnovkou stiskneme pravé tlačítko myši a zobrazí se návrhy na opravu:

Opravu provedeme potvrzením správného tvaru. (Použili jsme obrázek s německým textem, stejně to funguje i pro jiné jazyky vč. češtiny).

V této nabídce jsou ještě další příkazy:

Přeskočit, Přeskakovat - zruší se vlnovka a výraz nebude kontrolován (využijeme u výrazů, které byly podtrženy, přestože jsou gramaticky správné)

Přidat do slovníku - zruší se vlnovka a výraz bude příště vyhodnocen jako správný (kontrola probíhá tak, že program porovná napsaný výraz se slovníkem pro daný jazyk, není-li výraz ve slovníku, je vyznačen jako chyba).

Automatické opravy - umožní potvrzení správného tvaru a současně je výraz přidán do souboru automatických oprav. Pokud bychom jej příště

Nahrávám...
Nahrávám...