dnes je 3.3.2024

Input:

Word 2013: Tiskneme obálky a štítky

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Častým použitím programu Word je psaní dopisů. Takový dopis potom musíte vložit do obálky a na tu napsat příslušnou adresu. Dříve, než přijde na řadu hromadná korespondence, zpracovávaná na základě určitého zdroje adres, seznamte se s možností tisku jednotlivých obálek nebo štítků.

U obálek se jedná o možnost vytištění adresy (včetně zpáteční) na obálku vloženou do podavače tiskárny. U štítků se jedná o tisk archu stejných štítků nebo o tisk jednotlivého štítku, například s adresou, který se použije k nalepení na obálku.

Tisk obálek

Tisk samostatných obálek je dostupný pod volbou Obálky ve skupině Vytvořit na kartě KORESPONDENCE.

Karta Korespondence

Po této volbě se otevře dialogové okno, ve kterém v tomto případě zvolíte záložku Obálky. Zde jsou k dispozici dvě základní pole – Adresa příjemce a Zpáteční adresa. V souladu s názvem tato pole vyplňte.

Dříve, než přikročíte k tisku obálky, jsou nutné další kroky. Pomocí tlačítka Možnosti v dialogovém okně Možnosti pro obálky zvolíte na stejnojmenné kartě velikost obálky a dále nastavíte ručně (s pomocí náhledu) umístění adres volbami Zleva a Shora (přednastavená poloha není pro naše zvyklosti optimální). Všimněte si při tom, že zpáteční adresa bude vytištěna na přední straně obálky, v levém horním rohu (nikoliv na její zadní straně).

Tlačítka Písmo Vám umožní nastavit vhodný typ písma a jeho atributy pro obě adresy. Pro formátování a kopírování můžete využít i běžné nástroje na kartě DOMŮ. Pro odsun adresy příjemce do pravé poloviny obálky (jak to vyžadují české zvyklosti) použijte např. klávesu Tabulátor nebo odsazení odstavce (např. posuňte odstavcovou zarážku na pravítku).

Poté přejdete na druhou kartu – Možnosti pro tisk. Zde je nezbytné nastavit směr vložení obálky do podavače tiskárny (pro každý typ tiskárny mohou být jiné možnosti nastavení, to je nutné si předem zjistit). Ve spodní části karty ještě nezapomeňte zvolit typ podavače tiskárny, do kterého vkládáte obálky pro tisk.

Nyní je již obálka připravená pro tisk. Máte nyní dvě možnosti – tisknout přímo na obálku vloženou do tiskárny (volba Tisk), nebo provést volbu Přidat do dokumentu. V takovém případě Word na začátek otevřeného dokumentu vloží jako nový oddíl samostatnou stránku o rozměrech obálky s textovými poli adres. Na tomto listu můžete

Nahrávám...
Nahrávám...